Keitä ne on ne sankarit!

Mahtava uutinen: av-kääntäjien TES-neuvotteluissa on päästy tuloksiin! Käännösalan asiantuntijat KAJ ry kertoo asiasta Kajawa-verkkolehdessään.

Hienosti neuvoteltu, kollegat! Koko käännösala ja sen työolot ovat saaneet teidän ansiostanne lisää näkyvyyttä. Ansaitsette roppakaupalla hatunnostoja ja hurraa-huutoja. Ja oikeudenmukaisen korvauksen työstänne. Se tavoite on nyt onneksi askeleen lähempänä.

(Asian vierestä: Kajawassa on näköjään myös Kielen päällä -niminen osio. Yhteensattumia. Minä taisin kuitenkin ehtiä ensin, koska blogini alkumetrien aikaan vuonna 2010 Kajawa ilmestyi vielä paperilla ja sen rakenne oli muistaakseni erilainen.)

Eikö vieläkään!

”Av-kääntäjien [työehto]sopimus viivästyi edelleen”, tiedottaa Journalistiliitto.

Erimielisyyttä aiheuttivat muun muassa palkkioiden määräytymisperuste – pitäisikö maksaa tekstitettävän ohjelman minuuttimäärän vai repliikkien määrän perusteella – sekä palkkojen kehitys lähitulevaisuudessa.

Koko tiedotteen voi lukea Journalistiliiton sivuilta.

 

Jatkoa edelliseen

Kas vain, KAJ tiedottaa edellisessä postauksessa mainitsemastani ulosmarssista ja kertoo myös seuraavaa:

Journalistiliitto, Akavan Erityisalat ja Käännösalan asiantuntijat KAJ olivat päättäneet lopettaa vuonna 2012 julistetut työtaistelutoimet eli ylityökiellon ja hakusaarron BTI:tä kohtaan, jos se olisi osallistunut päivän neuvotteluihin. Aamupäivällä yhtiöstä kuitenkin ilmoitettiin, että se ei osallistu. Niinpä nämä liittojen toimet jatkuvat edelleen.

Maanantain neuvotteluissa olivat paikalla muut av-käännöstoimistot eli Pre-Text Oy, Rosmer International Osk, SDI Media Oy ja Stellar Text Oy.

Neuvotteluissa päätettiin, että työehtoneuvottelut saatetaan loppuun tämän vuoden loppuun mennessä. Työehtojen on tuolloin määrä olla yksissä kansissa.

Mielenkiintoista nähdä, mihin työehtoneuvotteluissa päädytään ja miten tulokset vaikuttavat koko käännösalaan.

KAJ:n tiedote löytyy täältä.

Kääntäjien ulosmarssi BTI:ltä

Käännöstoimisto BTI:n eli entisen Broadcast Text Internationalin kääntäjät ovat tehneet ulosmarssin kannustaakseen BTI:tä osallistumaan av-alan työehtosopimusneuvotteluihin. Asiasta kertoo av-kaantajat.fi.

Pari tuntia sitten julkaistussa uutisessa ei mainita, koska ulosmarssi on tehty – ilmeisesti tänään 18.8.2014? Myöskään ulos marssineiden kääntäjien lukumäärää ei kerrota, eikä pikainen googletus paljastanut sitä. Harmillisen epätarkasta tiedotteesta huolimatta pidän peukkuja ulosmarssijoille.

Journalistiliitto ja Akavan Erityisalat asettivat BTI:n ylityökieltoon ja hakusaartoon marraskuussa 2012 (Journalistiliiton tiedote asiasta). BTI ja käännösten laatu pääsivätkin tuolloin otsikoihin. Toivottavasti av-alan kollegat jaksavat olla sitkeitä ja työehtosopimus saadaan aikaan.

Myllerrys jatkuu, nyt vuorossa ylityökielto ja hakusaarto

Audiovisuaalisen käännösalan kädenvääntö jatkuu. Olen yrittänyt pysytellä ajan tasalla, ja tästä tuleekin samanlainen linkkien ja lainausten täyttämä postaus kuin edellisestä.

Käännösalan ammattiliitot kritisoivat Broadcast Text Internationalia (BTI) eli MTV:n valitsemaa käännöstoimistoa. ”Talon omat kääntäjät ulkoistetaan toimistolle, jonka periaatteena on antaa töitä vain alistettuun yrittäjäasemaan suostuville. Tätä huolestuttavasti etenevää ilmiötä kutsutaan näennäisyrittäjyydeksi, korostavat liitot. Tilaajalla on tässä käytännössä määräävä markkina-asema eikä yksittäisellä näennäisyrittäjällä olemahdollisuutta neuvotella itselleen edes toimeentulominimiä vastaavaa palkkiota.”

BTI korotti tarjoustaan joukolla irtisanoutuneille av-kääntäjille: ”BTI International haluaa MTV:n ex-kääntäjät takaisin palkkalistoilleen. Työ kelpaa kyllä muillekin, uskoo toimitusjohtaja Paula Kaurismäki.”

En valitettavasti pääse lukemaan koko juttua. Ingressiin nostettu Kaurismäen kommentti kuitenkin hämmästyttää. Kelpaako alihinnoiteltu, kiireellä paiskittava työ muillekin? Kenelle? Tuskin ainakaan niille, joilla on alan koulutus ja käsitys siitä, millaista palkkaa ja millaisia työoloja tekstittäjä eli monikielisen multimediaviestinnän ammattilainen voi edellyttää.

Irtisanoutuneet av-kääntäjät vastaavat BTI:n tarjoukseen esittämällä tarkkoja lukuja, joista käy ilmi, ettei BTI:n tarjous ole sittenkään niin kovin kummoinen. ”Työtahti siis käytännössä kaksinkertaistuu samalla kun palkka putoaa työehtosopimuksen alkupalkkaa pienemmäksi, ja reaalipalkkio lähes puolittuu, kun otetaan huomioon työtahdin kiristyminen.”

Yhteensä 133 av-käännöstoimistojen freelanceria tukee irtisanoutuneita kollegojaan ja huomauttaa, että ”Broadcast Text International ei ole suinkaan ainoa kääntäjien työehtoja polkeva toimisto. Samassa sarjassa painii monta toimijaa, kuten SDI Media, PrimeText, Softitler ja moni muu kansainvälinen käännöstoimisto. Vuonna 2010 käynnistetyt av-käännöstoimistojen työehtosopimusneuvottelut antoivat hetkeksi toivoa alan tilanteen paranemisesta, mutta pian kävi selväksi, ettei Broadcast Text International Oy ollut valmis edes neuvottelemaan ehdoista.”

Allekirjoittajat peräänkuuluttavat alan yhteisiä työehtoja: ”Kun kääntäjien työehdot on lyöty lukkoon järkevälle tasolle, toimistot eivät enää kilpaile sillä, kuinka halvalla ne saavat jonkun tekemään asiakkaidensa töitä, vaan sillä, kuinka hyviä kääntäjiä ne saavat talliinsa. Vaativalle työlle on varattava riittävästi aikaa, ja siitä on maksettava kohtuullinen korvaus.”

Samaan aikaan toisaalla: kääntäjien joukkoirtisanoutumisesta seuranneet av-käännösten puutteet alkavat näkyä, kertoo Yle. Monien ohjelmien tekstitykset ontuvat tai puuttuvat tyystin. Tämäpä yllätys!

Viimeisin käänne on, että Käännösalan asiantuntijat KAJ:n kattojärjestö Akavan Erityisalat ja Journalistiliitto asettivat eilen eli tiistaina 20.11. Broadcast Text International (BTI) Oy:n ylityökieltoon ja hakusaartoon. Tytäryhtiö BTI International Oy puolestaan on hakusaarrossa. KAJ:n tiedote ja ohjeita. Lainaan ohjeita tähän:

Ylityökielto on työtaistelumuoto, jossa noudatetaan säännöllistä työaikaa. Sen aikana ei tehdä yli- tai lisätyötä. […]
Hakusaarto taas tarkoittaa sitä, että liitto kehottaa jäseniään olemaan hakematta hakusaarron kohteena olevaan yritykseen.
[…]
Hakusaarrolla kehotamme jäseniämme olemaan hakematta näiden kahden yrityksen palvelukseen. Hakusaarto on voimassa toistaiseksi, alkaen tiistaina 20. marraskuuta ja se koskee kiellon asettaneiden liittojen, Suomen Journalistiliitto ry:n ja Akavan Erityisalat ry:n jäsenliiton Käännösalan asiantuntijat KAJ:n jäseniä.
[…]
Liittoihin on myös syytä heti kertoa mahdollisista työtaistelutoimenpiteiden rikkomisesta. On mahdollista, että työntekijöitä yritetään painostaa ylityökiellon rikkomiseen työtaistelutoimen aikana tai eroamaan liiton jäsenyydestä. Tällainen toiminta on tuomittavaa rikoslain työsyrjintää koskevan pykälän (47 luku 3 §) mukaan: työntekijää ei saa asettaa epäedulliseen asemaan ammatillisen toiminnan takia. Työsuhteen kuluessa tällaista kiellettyä epäedulliseen asemaan asettamista voi tulla esiin esimerkiksi töiden järjestelyissä. Työntekijöitä ei saa siirtää ylityökieltoon osallistumisen perusteella huonompiin tehtäviin. Jos taas työnantaja uhkaa irtisanomisella, voi tällainen tilanne tulla rangaistavaksi rikoslain 47:5:n mukaisena työntekijöiden järjestäytymisvapauden loukkaamisena.

Toivottavasti myös KAJ:hin ja Journalistiliittoon kuulumattomat kääntäjät (tai kääntäjäksi haluavat) noudattavat ylityökieltoa ja hakusaartoa.

Toivottavasti televisioyleisö jaksaa antaa MTV:lle palautetta, jos tekstitysten laatu ei vastaa odotuksia. Täältä löytyy suorat linkit näiden kanavien palautelomakkeisiin: Mtv3 (+ Sub, Ava), Nelonen (+ Jim, Liv).

Yksi ulkoistaa, toinen polkee palkkioita, kolmas vähät välittää laadusta

Olin pari viikkoa poissa Suomesta ja verkosta. Niinä parina viikkona audiovisuaalisen kääntämisen rintamalla on tapahtunut paljon. Yritän tällä blogiviestillä kartoittaa tapahtumia ja ennen kaikkea suomalaisen (av-)kääntäjäyhteisön reaktioita.

Ensin Maikkari ja Broadcast Text, sitten Netflix.

Maikkari ulkoisti av-kääntämisen (tekstittämisen) Broadcast Text International -konsernin tytäryhtiö BTI International Oy:lle lokakuun alussa. Broadcast Textiä on jo pitkään moitittu kääntäjien palkkioiden ja työolojen polkemisesta. BT ei ole toistaiseksi myöskään suostunut neuvottelemaan palkkioista kääntäjien kanssa, minkä vuoksi monet Maikkarin kääntäjät ovat pitäneet irtisanoutumista ainoana vaihtoehtona. Nyt kaikki Suomen mediatalot Yleä lukuunottamatta ovat ulkoistaneet käännöstoimintansa.

En löytänyt yhtään uutista, jossa Broadcast Text Internationalin tai BTI:n edustajat olisivat kommentoineet kääntäjänpalkkioiden ympärillä riehuvaa keskustelua. (Jos sellaisia löytyy, linkitättehän kommenttiosastoon!) Sen sijaan sellaisia uutisia löytyi useita, joissa mainittiin, että konsernin ja yhtiön edustajia ei tavoitettu tai kommentteja ei herunut.

Omilla kotisivuillaan Broadcast Text International ilmoittaa haluavansa pitää kääntäjänsä freelancereina (työsuhteen solmimisestahan koituisi työnantajalle eli Broadcastille velvollisuuksia) ja kieltäytyy sitoutumasta av-kääntäjien minimipalkkioihin.

Onneksi meistä kääntäjistä lähtee ääntä. Av-kääntäjät ovat kiivenneet barrikadeille, ja ulkoistamisesta on keskusteltu mediassa. Hyvä! SKTL, KAJ ja Journalistiliitto paheksuvat ulkoistuksia. Lisäksi yliopistojen kääntäjänkoulutuslaitokset moittivat Maikkaria lyhytnäköisyydestä, kyvyttömyydestä ymmärtää tv-tekstittämisen vaativuutta ja arvostuksen puutteesta kääntäjiään kohtaan.

Kääntäjien on vedettävä nyt yhtä köyttä. (Tuntuupa dramaattiselta kirjoittaa näin. Mutta tottahan se on!) Toivon erityisesti, että kääntämisen opiskelijat pysyvät lujana eivätkä suostu hankkimaan cv:n täytettä tekemällä työtä pilkkahintaan. Kun olin vielä opiskelija, samainen Broadcast Text lähetteli välillä viestejä yliopiston sähköpostilistoille houkutellakseen meistä opiskelijoista halpaa työvoimaa. En hakenut Broadcastilta töitä, koska sillä oli jo silloin hintojen polkijan maine. Ajattelin, että jos omalta osaltani luisuttaisin käännösalaa syvemmälle palkkakuoppaan, en ikinä kehtaisi katsoa kollegojani silmiin.

Matalat palkkiot ja huonot työolot ovat vaivanneet alaa jo pitkään, mutta tämä ulkoistamisjupakka tuntuu katkaisseen kamelin selän. Kissaa nostetaan nyt pöydälle oikein urakalla. Hyvä niin. On pöyristyttävää seurata, miten av-kääntäjiltä vedetään tällä hetkellä mattoa jalkojen alta.

Samaan aikaan toisaalla: Suomeen rantautunut online-videopalvelu Netflix on käyttänyt ohjelmissaan luvatta DivX-verkkoyhteisön harrastajakäännöksiä. Asiasta uutisoi esimerkiksi Yle. Tässä on tekijänoikeuskiemuroita kerrakseen: harrastajien tekemät tekstityksethän on tehty tekijänoikeuksien suojaamasta materiaalista ja tarkoitettu elokuviin ja tv-sarjoihin, joita levitetään verkossa laittomasti. Lisäksi kääntäjäliittojen ja Journalistiliiton mukaan Netflixin esimerkki lisää entisestään uhkaa av-käännösalan muuttumisesta työmarkkinoiden läpikulkupaikaksi ja matalapalkka-alaksi.

Täällä on ihminen välissä -blogin pitäjä pääsi tällä viikolla keskustelemaan Netflixin Chief Product Officerin kanssa ja julkaisi tänään yhteenvedon keskustelusta. Jos et klikkaa mitään muuta linkkiä, klikkaa tätä!

Kaiken kaikkiaan [Chief Product Officer] Neil Huntin kommentit osoittivat täydellistä ymmärtämättömyyttä av-käännösalasta ja piittaamattomuutta tekstitysten sisällöstä. Ilmeisesti Netflixille pääasia on, että jotakin tekstiä vilkkuu ruudulla, jotta voidaan sanoa että juu-juu, kaikki on tekstitetty suomeksi.

Meidän suomalaisten lienee aika hyvästellä hyvät PISA-tulokset. Tv-tekstitykset tukevat lasten lukutaidon kehittymistä. Mistä suomalaiset oppivat lukemaan, jos laadukkaiden tekstitysten sijasta television ja tietokoneen ruudulle alkaa pongahdella mitä hyvänsä huttua, jonka on kirjoittanut joko kouluttamaton harrastajakääntäjä tai ulkoistettu, mahdottomien työolojen ja ala-arvoisen palkan keskellä töitä paiskiva freelancer?